Důležité!

Vážení rodiče, veškeré informace a úkoly ohledně výuky najdete nyní na těchto stránkách, je to z toho důvodu, že do zpráv přes elektronickou žákovskou knížku nelze odesílat přílohy (zápisy, okopírované PL ...). Sledujte tedy složku domácí úkoly, kde vám budu přůběžně zasílat, co mají děti udělat.
Děkuji
Heczková
 
Ve složce domácí úkoly najdete i řešení matematiky, prvouky, příp. českého jazyka pro kontrolu. V českém jazyce jsme zatím neprobírali mluvnické kategorie, veškerá cvičení, ať už v učebnici nebo PS, která se toho týkají, nedělejte (určování pádu, rodu, čísla). Budeme to probírat po ukončení látky s vyjmenovanými slovy. 
 

Sdělení

Vážení rodiče,
od příštího týdne se žáci učí podle rozvrhu. Prosím říďte se rozvrhem, který máte ve složce Rozvrh hodin, ve kterém je jasně napsáno, kdy mají děti ČJ a kdy čtení. Do čtení noste vždy čítanku i písanku 1.
 
Důležité zprávy Vám budou zasílány v rámci elektronické třídní knihy.
 
Nemocným a chybějícím žákům budu úkoly psát opět zde, do složky Úkoly pro nemocné.
Veškerou absenci žáků je nutné omlouvat i písemně v elektronické žákovské knížce!
 
 

Organizace konce prvního týdne

Děti, které chodí do družiny, mají co nejrychleji přinést paní družinářce vyplňenou přihlášku, kterou dostaly.
 
Sešity (i pracovní) mají mít děti obaleny do pátku. Učebnice do pondělí 9. 9.
 
V úkolníčku vyplňte adresu a telefonní čísla (kdo tak ještě neučinil).
 
Zítra si děti přinesou učebnici ČJ, PS do ČJ, PS do M a učebnici Prv + PS do Prv. Pokud máte již obaleny sešity, můžete je všechny přinést.
Prosím doma pohledejte sešit Násobilka z minulého roku. Pokud byste sešit doma nenašli, musíte jej co nejrychleji zakoupit.
Jedná se o čtverečkovaný sešit A5 č. 5110 - 10 listů.
 
Druhé díly pracovních sešitů ponechejte doma, budeme je potřebovat až v druhém pololetí.
 
 

Elektronické žákovské knížky

Vážení rodiče, dnes děti obdržely informační papírek s kódem pro přístup do systému elektronických žákovských knížek.
Většina dětí jej má v úkolníčku, některé děti pak v sešitě ČJ 1.
Dnes jsem Vám již také poslala zprávu ohledně zaplacení pracovního sešitu do AJ. Omlouvám se, pokud ji budete mít duplicitně.
 
Zítra si všechny děti přinesou úkolníček, pouzdro (již bez propisky), pracovní sešity ČJ 1, M1 a písanku 1. 
Všechny sešity do pátku obalte.
 
 
 

Organizace začátku školního roku

Od letošního školního roku se zavádí nový systém elektronických žákovských knížek a třídních knih.
Žáci obrží písemné informace na začátku školního roku, a to v úterý. 
 
V pondělí sraz ve třídě v 8:00, poté je zahájení školního roku a krátké poučení. Žáci končí po první vyuč. hodině.
Prosím rodiče, aby sdělili svým dětem, zda budou chodit na obědy a do družiny. Také žádám o sdělení změn v osobních údajích, pokud k nim došlo (tel. číslo rodičů, změna adresy bydliště, pojišťovny ... ). Prosím, aby tyto informace již v pondělí děti věděly.
 
Celý první týden budou mít žáci 4. vyuč. hodiny. Veškeré pomůcky a potřeby noste až od úterý. V úterý budou mít děti pouzdro, propisovací pero nebo permanentní fix na CD (budeme si nadepisovat sešity a běžné pero se rozmazává), složky na sešity, přezůvky a čip na oběd.
 
Veškeré informace o pomůckách najdete ve složce Pomůcky pro třeťáky, ve složce Rozvrh hodin najdete aktuální rozvrh na tento školní rok.
 
 

Zpátky do školy!

Milí třeťáci,
 
naše třída se bude nacházet na stejném místě jako vloni. Ježeček Bodlinka na dveřích na vás stále čeká.
Zkontrolujte si, zda máte všechny pomůcky do výchov a do pracovních činností.
Seznam potřebných pomůcek najdete ve složce Pomůcky pro třeťáky.
 
Užívejte si zbytek prázdnin a už se na vás moc těším!
Sejdeme se 2. září v 8:00 hodin ve třídě.
 
Vaše paní učitelka.
 
 

Plavecký výcvik


 

 

 

Chystání věcí dle rozvrhu

Prosím všechny rodiče, aby dohlíželi na své děti při chystání si věcí do školy, prosím respektujte rozvrh hodin (složka rozvrh hodin nebo vzadu v ŽK). Pokládám za zbytečné stále vypisovat do složky domácí úkoly, co si děti mají na následující den přinést.
 

Sběr papíru

I letos probíhá sběr papíru, každou středu od 7:30 u kanceláře zástupce školy.
 
 

Tělesná výchova

Prosím všechny rodiče, pokud dítě nemá cvičit, aby mi na papírek nebo mailem napsali omluvenku.
V den, kdy máme tělesnou výchovu, prosím u všech dětí s delšími vlasy, aby je měly staženy gumičkou. Děkuji