Kroužek keramiky

I letos bude probíhat kroužek keramiky, nicméně vzhledem k narůstajícím cenám energií je cena za kroužek také zvýšená, a to na 2 000 Kč.
Kroužek bude probíhat od října, vážným zájemcům jsem rozdala lístečky.
 
Kroužek je nutno uhradit hotově u ekonomky školy do konce září.
 
 

Čtení knih v průběhu školního roku

Vážení rodiče, letos máme třídní soutěž ve čtení knih, nejlepší čtenáři budou na konci roku odměněni. Čtvrťáci by měli zvládnout přečíst v průběhu celého školního roku alespoň 3 knihy dle vlastního výběru. Prosím pouze dohlídněte na to, aby knihy odpovídaly věku dítěte, nejsou proto vhodné takové knihy, které mají převážně pouze ilustrace, málo textu a stránek. 
 

Procvičování českého jazyka online

Pro zájemce: Po přihlášení na stránce www.nns.cz vlevo ve sloupečku - přihlášení MIUč + ucebnice.online můžete procvičovat učivo z učebnice a pracovního sešitu do českého jazyka.
 
 
Popis akce: ČJ4 - Český jazyk 4
Odkaz na stránky a aktivační kód:
 
 

Výuka vlastivědy, čtení, obalení sešitů

Do vlastivědy si děti budou nosit v prvním pololetí pouze oranžovou učebnici + oranžový PS - dějiny a malý modrý sešit. Až dějiny dobereme, budeme pokračovat zeměpisnou částí. Prosím, aby si děti pořídily 2 lenochy velikosti A5, nejlépe papírové (1 do sešitu vlastivědy, 1 do přírodovědy).
Čítanku si budeme nechávat ve třídě pod lavicí (čtení máme v úterky a pátky), pouze pokud budou mít děti úkol ze čtení, budou si ji brát domů.
Sešity Čj - diktáty, M - testy, ČJ sloh a M - geometrie taktéž budeme nechávat ve třídě. Diktáty, testy, nebo prověrky Vám budu zasílat k nahlédnutí.